Политичка организација

Здравствена политика

Интресује ме

o-DR-OZ-HEALTHY-HEART-facebook


ПРОБЛЕМ:

Здравље грађана Србије озбиљно је угрожено. Државни здравствени систем – почев од Mинистарства здравља, преко Фонда здравственог осигурања, до система производње и дистрибуције лекова – налази се у великом хаосу. Корупција, која нагриза цео државни апарат, у здравству је попримила малигни облик. Српска омладина неретко расте с физичким деформитетима и израста у радно неспособну популацију. Бележи се раст гојазности, дијабетеса и телесних деформитета. Не постоје системске мере превенције, нити сервиси који ће прецизно дијагностиковати овај проблем и представити акциони план и низ мера за побољшање ситуације. Због све лошије превенције државни буџет ће трпети огромне притиске, чиме ће се отворити простор финансијским моћницима за приватизацију већег броја делова здравственог система.

ЦИЉ:

Подизање психичког и физичког здравља грађана како би становништво живело дуже, мање трошило на лечење и било способно да ради и одбрани земљу. Усмеравање на превентиву и подизање укупне физичке културе становништва. Обнова и развој културе исхране у свим сегментима друштва. Уређивање државног здравственог система и сузбијање корупције. Обнова система производње и дистрибуције лекова. Очување виталних делова система у државном власништву, али и подстицање конкурентне приватне инцијативе.

МЕРЕ:

Измена законског оквира и увођење строжих казни за корупцију и злоупотребе. Ревитализовање фармацијског система у држави како би се избегле константне несташице лекова. Пропагирање, преко медија и просвете, културе здравог живота, фитнеса и рекреације. Борба за културу здраве исхране и додатно опорезивање брзе хране. Пет часова физичког васпитања у школама и бар три сата рекреације недељно за запослене у свим компанијама –морају постати обавеза. Обнова система школског лекара и школског зубара. Вратити фискултурне сале ђацима и обновити систем школског спорта и секција, уместо да родитељи додатно плаћају часове рекреације, које врло често покрећу сумњиви и корумпирани предузетници у договору са школским управама.


Трећа Србија сматра да је психички и физички здраво становништво најважнија супстанца једне државе. Стога је брига за здравље један од приоритета укупне политике. Наша визија здравствене политике води се народном пословицом: „Боље спречити него лечити“. Нагласак би убудуће требало да буде стављен на превентиву и обнову културе здравог живота и здраве исхране као најбољи вид уштеде. Инсистираћемо на транспарентности потрошње у оквиру Фонда за здравствено осигурање и на повратку поверења грађана у укупни здравствени систем. Борићемо се да се очува, ревитализује, појефитни и учини ефикаснијим постојећи државни систем здравствене заштите, а да уз њега, као допуна, настаје и приватни сектор.

 

Интересује ме