Женска мрежа Треће Србије подржава став већине чланова Председништва странке

07.07.2015.

Oснивачи и активисти Женске мреже Треће Србије подржавају став већине чланова Председништва странке да су одлукама председника странке, којима покушава да уруши рад свих нас, нарушене основне вредности на којима је засновано функционисање Треће Србије.

Такође, тврдимо да су одлуке које у јавност пласира Мирослав Паровић фалсификоване, јер нико за њих, у таквом облику у којем су објављене у јавности, није никада гласао.

Позивамо председника странке, Мирослава Паровића да чује глас већине чланова и да уважи нас који смо својим радом, трудом и знањем странку стварали и да омогући одвијање демократских процедура у складу са Статутом странке, те да сазове Председништво у најкраћем могућем року и омогући законито и пуноважно  одлучивање о свим битним питањима за странку.

Ми, чланице Женске мреже Треће Србије, својим потписом потврђујемо да смо за јединство у странци, демократско одлучивање, поштовање Статута и спречавање самовоље.

 • Јелена Шкундрић Бабић, члан ГО ТС у Новом Саду, шеф тима за едукацију, председник МО одбора Житни трг ГО ТС Нови Сад, оснивач ЖМ
 • Мирјана Милеуснић, члан Председништва, члан ГО ТС у Новом Саду и оснивач Треће Србије, оснивач ЖМ ТС, председник МО Ветерник ГО ТС Нови Сад
 • Наталија Шекуларац, члан ГО ТС у Новом Саду, оснивач Женске мреже
 • Маја Фамилић, члан Председништва, члан ГО ТС у Новом Саду и оснивач Треће Србије
 • Јованка Лекић, члан ЖМ, активиста ГО у Новом Саду
 • Љубица Еркић,  члан Председништва, потпредседник ГО ТС у Новом Саду и оснивач Треће Србије, , члан ЖМ
 • Драгана Ђуковић, члан Председништва, члан ГО ТС у Новом Саду и оснивач Треће Србије, оснивач ЖМ , шеф тима за информисање
 • Сунчица Марковић, Сунчица Марковић, члан Председништва, потпредседник ГО ТС у Новом Саду, одборник у Скупштини Града Новог Сада, председник Савета за културу у Скупштини Града Новог Сада и оснивач Треће Србије
 • Гордана Станичков, оснивач Женске мреже, активиста ГО у Новом Саду
 • Светлана Кајчић, члан Женске мреже, активиста ГО у Новом Саду
 • Милена Ђурђев, члан ЖМ, активиста ГО у Новом Саду
 • Александра Шућур, члан ЖМ, активиста ГО у Новом Саду
 • Јадранка Митрић, члан ЖМ, активиста ГО у Новом Саду
 • Адријана Милановић, члан ЖМ, активиста ГО у Новом Саду
 • Бранислава Марјановић, члан ЖМ, активиста ГО у Новом Саду
 • Марина Михајловић, члан ЖМ, активиста ГО у Новом Саду

go novi sad zenska mreza (2)