Трибина Треће Србије у Месном одбору Слана бара у Новом Саду

28.04.2015.

Градски одбор Треће Србије у Новом Саду наставио је активности промоције странке у Месном одбору Слана бара.

Месни одбор Слана бара,

Председник иницијативног Месног одбора Вучић Пантовић поздравио је присутне и нагласио да нам је примарни циљ да окупимо нове људе у политици којима је стало до Слане баре, Новог Сада и Србије. У наредном периоду трудићемо се да се упознамо са што већим бројем грађана Слане баре. Пантовић је представио наредне говорнике.

Месни одбор Слана бара, Вучић Пантовић

Заменик председника скупштине града и потпредседник Градског одбора Мирослав Илић истакао је да имамо разумевања за све људе који су у финансијским проблемима, којима је тешко и који дугују јавним предузећима. Зато смо ми сакупили више од 30.000 потписа грађана у Србији и предложили Народној скупштини Републике Србије Закон о репрограму дугова, који подразумева замрзавање свих старих дугова на период од 15 месеци и моментално заустављање свих извршитељских поступака који се воде против грађана.

Месни одбор Слана бара,, Мирослав Илић

Председник Градског одбора Горан Миленковић рекао је да је важно да код људи подигнемо свест о друштвеној одговорности и да свако буде свестан колики значај може да има појединацЦиљ нам је да се људи друштвено активирају и да сваки појединац допринесе развоју средине у којој живи. Представљен је Програм Градског одбора и закључено је да се локална самоуправа бави функционисањем града у оквиру комуналних делатности, а да развој привреде зависи од функционисања власти на нивоу државе, односно њене спољне оријентације. То је разлог због ког Трећа Србија остварује сарадњу са странкама у Француској, Немачкој, Аустрији, Русији, а када ми будемо вршили власт у Србији значај те сарадње директно ће утицати на развој привреде и то ће осетити сви грађани Србије.

Месни одбор Слана бара, Горан Миленковић