Трећа СРБИЈА: Полазне програмске основе за формирање извршне власти у АП Војводини

03.06.2014.

Полазне програмске основе за формирање извршне власти у АП Војводини

 1. Политичке активности;
 2. Међурегионална сарадња;
 3. Поверавање дела надлежности локалним самоуправама;
 4. Нормативно усаглашавање правних аката;
 5. Симболи покрајине и њихово коришћење;
 6. Финансирање и покрајинска имовина;
 7. Равномеран развој свих градова и општина;
 8. Култура, образовање,  права националних мањина и јавно информисање;
 9. Привреда, енергетика;
 10. Пољопривреда, водопривреда, шумарство,  лов и риболов;
 11. Просторно планирање и развој;
 12. Туризам, угоститељство, здравство, социјална заштита, бање и лечилишта;
 13. Заштита животне средине, индустрија и занатство, привредне манифестације;
 14. Друмски, речни и железнички саобраћај и уређивања путева;

Комплетан текст документа можете погледати на линку:

Полазне програмске основе за формирање извршне власти у АП Војводини

Бановина

Tagovi: