Прикључење мр Владимира Павићевића Алтернативи за Србију

06.02.2015.

На конференцији за штампу, Алтернативи за Србију су дали подршку тројица интелектуалаца, међу којима и мр Владимир Павићевић, професор на Технолошко-Металуршком факултету Универзитета у Београду.

Podrška mr Vladimira Pavićevića Alternativi za Srbiju 5.2 (2)

Прикључење Владимира Павићевића Алтернативи за Србију је логичан корак са обзиром на његов дугогодишњи хуманитарни активизам са удружењем „Уједињена Србија“ где су првенствено помагали деци на Косову и Метохији.

Podrška mr Vladimira Pavićevića Alternativi za Srbiju 5.2 (1)

Павићевић је скренуо пажњу на лошу економску ситуацију у Србији данас, као и велике еколошке проблеме у нашој земљи. Влада Републике Србије је националним програмом из 2010.године за заштиту животне средине предвидела издвајање од 1,5 % БДП, међутим мр Павићевић наглашава да реализација није прешла 0,25%, те је подршка државе овако битном питању само декларативне природе. Алтернатива за Србију ће и убудуће наставити да окупља људе са идејама и иницијативом, јер само тако Србија иде путем просперитета.