Радован Милованкић – члан Председништва Треће Србије: Паровићу, Ваше време је истекло

12.07.2015.

Поштовани чланови, колеге и руководство Треће Србије,
избор тренутка да свој став изнесете страначком телу увек може да се двојако тумачи , увек угао гледања на ту одлуку може бити склон блажој или јачој критици. Ризик наравно постоји да се некоме не свиди Ваш став али то је цена када учествујете у политици.

radovan milovankic 07.2015

Радован Милованкић – члан Председништва Треће Србије и један од оснивача Треће Србије

Ставови комплетног руководства, без изузетка , ценим да су ставови кућног васпитања или не васпитања, породично огледало што би рекли људи.

Немам права и не желим да их коментаришем али имам потребу да акте, правилнике, документа и одлуке ставим под лупу.

Наиме, са временске дистанце од месец  дана нисам ништа мање забринут за СЛОБОДУ. Да управо тако, велика брига је сразмерна најскупљој људској речи.

Путем мејла сам 16.06.2015.  добио одлуке: Одлуку о ажурирању података на сајту, Одлуку о слању званичних страначких мејлова и Одлуку о јавним и медијским наступима. Колеге из странке (чланови Председништва) су на моје питање потврдно одговорили да су и они добили ове одлуке. Чудно је да нико није уложио приговор или примедбу месец дана, а да чланство делује супротно одлукама које је г-дин Мирослав Паровић потписао ( у одлукама стоји датум потписа 08.06.2015.).

Потреба да коментаришем одлуке проистекла је из уверења да је г-дин Мирослав Паровић, својим деловањем тј. текстом и oдлукама у дописима члановима Треће Србије БС на веома груб начин угрозио и ограничио противзаконито слободу и права појединца. Тежину делу проналазим и у амбицији да г-дин Мирослав  Паровић постане Председник Републике Србије и да делује супротно свом ставу од 16.04.2015. године када је на КЗН и промоцији за председничког кандидата изјавио „Ја желим да са Србијом сарађујем а не да Србији наређујем“.

Коментар Одлука:

1. Ви сте се дрзнули г-дине Паровићу  да Донесете Одлуку и Наложите нама да без Ваше Изричите сагласности не дајемо изјаве, објаве, уговарамо медијске наступе или на било који начин иступамо без Ваше сагласности по било којој теми или догађају.(!!!)

У Уставу РС Члан 5 став 3 пише: Недопуштено је деловање политичких странака које је усмерено на насилно рушење уставног поретка, кршење зајамчених људских или мањинских права или изазивање расне, националне или верске мржње.

Ви нисте власник наших зајамчених права нити нашег живота. Ово Вам је прво кршење Устава.

2.    Ви сте повредили мој психички интегритет кроз Ваше већ наведено понижавајуће понашање у Одлуци  а ја Вам то нисам на ниједан начин одобрио нити дозволио.

У Уставу  РС Члан 25 став 2 пише: Нико не може бити изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању, нити подвргнут медицинским или научним огледима без свог слободно датог пристанка.

Понижавајући поступак је Налог из Ваше Одлуке. Ово Вам је друго кршење Устава.

3.    Ви сте одузели мени слободу да мислим и имам своја уверења и притом ми наложили писаним актом Налогом-Одлуком да размишљам из Ваше главе. У Вашем животу можете само себи наметати мишљења на основу Налога-Одлуке а сви други људи на овом свету то раде добровољно.

У Уставу РС Члан 43 став 1 и 5 пише: Јемчи се слобода мисли, савести, уверења и вероисповести, право да се остане при свом уверењу или вероисповести или да се они промене према сопственом избору; Слобода испољавања вере или уверења може се ограничити законом, само ако је то неопходно у демократском друштву, ради заштите живота и здравља људи, морала демократског друштва, слобода и права грађана зајемчених овим Уставом, јавне безбедности и јавног реда или ради спречавања изазивања или подстицања верске, националне или расне мржње.

Устав ми гарантује право на слободу мисли, савести и уверења. Ово Вам је треће кршење Устава РС.

Г-дине Мирославе Паровићу, убеђен сам да нисте на прави начин одговорили тренутим догађајима, да су изазови били исувише велики да би сте се изборили са њима, да је Ваше окружење имало одлучујуће негативан утицај на Ваше ставове и одлуке.

Време које смо имали на располагању у раду странке до догађаја од пре месец  дана, зовем привилегијом политичког рада са српском елитом у коју и Вас убрајам. Само по годинама искуснији,  предлажем Вам да скинете терет који Вас мучи, одбаците бриге које вас оптерећују, одморите своје мисли и поднесете оставку на место председника странке.

Препустите органима странке да донесу, демократски, најбоље одлуке и почнемо припреме за скоре изборе. На овај начин Ваше ће време, можда поново доћи. 

Радован Милованкић – један од оснивача Треће Србије,
члан Председништва Треће Србије,
координатор Извршног одбора Треће Србије и
председник ГО Треће Србије у Крушевцу