Митар Шобот: Само ретке фирме у Србији имају стабилан извоз

04.02.2015.

У коликој мери је потребна реформа и подизање српске привреде показују подаци да је извоз из Србије у друге земље од 2008. године опао за скоро 40 одсто и да сада само 1.700 српских компанија редовно врши извоз добара иако постоји око 370.000 правних лица.

mitar_sobot

Трећа Србија сматра да је потребно учинити све да се спречи банкрот и пропаст српске привреде, а имајући у виду поменуте податке сматрамо да је потребно извршити ревизију закона који диктирају пословни амбијент и који уређују привредне токове, поготово оне који се односе на увоз и извоз добара.

Србија је на дну лествице у региону по економским показатељима и нешто хитно мора да се промени. Ми сматрамо да поједини прописи, због тога што се не ради на њиховој примени и прилагођавању, коче пословање, намећу високе трошкове и бирократизују рад фирми.

Ово је још један доказ да је нужно преиспитати и постојећа законска решења, а посебно систем субвенционисања. Досадашња пракса нам је показала да су субвенције усмераване на стране инвеститоре, а ми из Треће Србије сматрамо управо супротно – субвенције, ако их имамо, треба пре свега да буду усмерене на домаће предузетнике и произвођаче.

Трећа Србија се залаже за стабилну, отворену, домаћинску, социјално-тржишну економију– која почива на тржишним принципима и конкуренцији. Држава треба да служи као корективни фактор и гарант законских прописа из ове области. Србија своју националну конкурентност треба да базира на одређеним привредним делатностима и тако покуша да повећа извоз својих производа. Оно штo је посебно важно у времену кризе је потреба за вишe пoслoвнoг пoвeзивaњa мeђу кoмпaниjaмa, које би кроз заједнички наступ могле да раде економичније и конкурентије на свим тржиштима.

Митар Шобот, члан Председништва Треће Србије