Хитно сазивање ванредне седнице Председништва Треће Србије

05.07.2015.

Члановима Председништва Треће Србије

Иницијатива за хитно сазивање ванредне седнице Председништва Треће Србије

_MG_5250 by CreativeLight_rs

Драги и уважени пријатељи,
последњих дана се у странци дешавају активности које не доликују политичким људима чији су циљеви да Србију доведемо на узлазну линију одрживог развоја. Дешавају се фалсификати страначких докумената са доношењем самовољних одлука од стране неких функционера које су супротне разлогу окупљања и Политичком програму Треће Србије. Зато предлажем да се што пре одржи ванредна седница Председништва Треће Србије и предузму дисциплинске мере против функционера и чланова Председништва који су извршили:

  1. Фалсификовање Статута Треће Србије – Богате Србије, који је тобоже прихваћен на седници Оджаној 27.01.2015. године у Београду. Нисам пронашао нити једног члана Председништва, Главног или Извршног одбора који је присуствовао инкриминираној седници на којој је Статут прихваћен, нити сам пронашао некога ко је на било којем од органа странке расправљао или гласао за уједињење Треће Србије и Богате Србије. Ништа немам против уједињења, али исти поступак треба провести на начин како је то уобичајевно у политичком животу две организације, односно како је то уобичајено према демократским процедурама и стандардима. У Закону о политичким станкама нисам могао пронаћи ,,релеватне одредбе,, (можда нерелевантне то допуштају) које омогућавају доношење Статута политичке партије на начин како је донешен Статут Трећа Србија – Богата Србија 27.01.2015. године. Из наведених разлога је евидентно да је Статут од 27.01.2015. не само правно ништаван, него представља злоупотребу воље и увреду чланства и функцинера Треће Србије, те да на основу њега и позивом на њега у Трећој Србији није могуће доносити никакве одлуке.
  2. Прекршај програмских начела Треће Србије, јер су 03.07.2015. донели одлуку да се из чланства бришу генерални секратар г. Александар Ђурђев, председник ГО Новог Сада и план Председништва г. Горан Миленковић и чланица Председништва гђа Сунчица Марковић, јер су при томе користили неважећи Статут. Генералног секретара г. Ђурђева је изабрала Скуштина и једино га она може брисати из чланства.
  3. Нарушили уставно право чланова Треће Србије одборника у Скупштини Града Новог Сада – г. Ђурђева, г. Миленковића и гђе Марковић оспоривши им да се у процесу рада Скуштине понашају по свести и савести као носилаца изборног мандата.
  4. Фалсификовали Одлуку Председништва од 06.06.2015. у вези са обраћањем јавности заменика председника Треће Србије г. Др Андреја Фајгеља. Наиме, Председништво је само са једним уздржаним гласом, г. Мироја Јовановића, и два гласа против у целости подржало изјаву г. Др Фајгеља, а саопштење са седнице Председништва и изјава председника г. Паровића, била је супротна Одлуци, чиме је битно нарушен углед г. Фајгеља као заменика председника и Председништва Треће Србије као политичког тела.
  5. Узурпирали политички пројект Треће Србије – ,,Алтернатива за Србију,, и без одлуке било које од институција Треће Србије, самовољно истакли на билборду г. Мирослава Паровића као кандидата за председника Србије. Наиме, мени није познато на којем је од форума Треће Србије било разговора о томе ко ће бити кандидат на појединим изборним функцијама странке, а најмање је било говора о томе да се већ сада отпочне са промоцијом политичке личности у имену г. Паровића. Да ли има логике и каква смо ми то организација, чланови Председништва, када се на аутопуту према Београду кад видимо билборд са ликом г. Паровића морамо изненадити, а да о томе ништа не знамо. Пројекат Алтернатива за Србију је пројект Треће Србије и није могуће да се поједине личности и функционери самовољно каче о тај пројекат, што јасно упућује да се о томе у странци треба водити расправа и доћи најпре до програма па онда и до личности носилаца.

Предлажем да Александар Ђурђев, генерални секретар и Генерални секретеријат због настале ситуације непримерене за степен образовања чланства Треће Србије и политичку зрелост, формира истражну комисију која ће утврдити које су то личности које су извршиле претходна фалсификовања и злоупотребе. Све упућује на то да је главни саветник потпредседник г. Мироје Јовановић – као правник и адвокат, и извршилац председник г. Мирослав Паровић – који, како је видљиво из његовог понашања, није упознат са свим правним последицама одлука које је потписао, због чега предлажем да се на седници Председништва против ове двојице донесе мера суспензије са функција, те да се истовремено закаже Скуштина Треће Србије која истовремено може да буде (поводом локалних и Покрајинских избора) Конвенцијска.

Проф др Милан Галогажа, члан Председништва Треће Србије

_MG_5389 by CreativeLight_rs