Политичка организација

Унутрашња политика

Интересује ме

skupstina19261827xkasin


ПРОБЛЕМ:

Србија нема озбиљну политичку елиту која би била способна да предвиђа догађаје и да створи јасну дугорочну стратегију. Систем регрутације политичке елите је неадекватан. У политици нема континуитета и нема стратешког планирања које унапред разрађује могуће сценарије делања. Не постоји ни елементарна координација рада министарстава. Различити нивои државне управе често су у сукобу због политичке позадине. Политика је одвојена од рада научних института који се баве друштвеним наукама, политиколошким истраживањима и стратешким студијама. Безбедносне службе се користе за праћење и уцењивање политичких конкурената. Закони се доносе из погрешних разлога – не да би се решио проблем и уредио неки простор, већ да би се задовољио тзв. страни фактор. Такви закони се не примењују. Не постоји надзор резултата при мене донетих законa.

ЦИЉ:

Створити озбиљну политичку елиту. Учинити јасним системе промоције политичких лидера. Креирати способну, професионализовану јавну управу чији положај неће зависити од промене власти. Превазићи феудални систем поделе министарстава и увести тимски рад и пуну координацију унутар владе. Доношење одлука базирати на научним основама, на анализама које долазе из научних институција и деполитизованих обавештајних система. Законодавство учинити транспарентнијим и повезати га са стварним потребама државе и друштва. Основни, системски закони не могу да се доносе без велике јавне расправе. Смањити број „независних“ државних агенција.

МЕРЕ:

Изменити Устав да би се интегрисале промене које су неопходне и које смо предложили. Створити посебну високу школу за државну и јавну управу по угледу на оне из Француске, Мађарске и других земаља. Подстицати неформалне механизме за интеграцију и координацију свих делова политичке елите у правцу изградње националног консензуса око одређеног броја стратешких питања. Постепено мењати изборни систем у правцу фаворизовања укрупњавања политичких странакa. Преко интернета увести потпуну транспарентност рада Скупштине Србије, којој треба вратити достојанство (нпр. омогућити стално преношење рада пленума и одбора преко њеног сајта). Стратешки ојачати неколико института који би свој рад уско прилагодили и координисали с потребама државне управе (спољна политика, јавна администрација, европске интеграције). Доносити законе према домаћим потребама и увести обавезни надзор резултата примене макар за најважније системске законе. Увести стриктну обавезу усклађивања нових закона са постојећим како би се избегло постојање противречних норми. Значај квалитетне, моралне и образоване елите за сваку државу јесте од суштинске важности.


Трећа Србија тражи да се посебно поведе рачуна о континуираном стварању и развоју припадника домаће елите, јер само то може гарантовати и континуитет домаће политике. У вези с тим је и обезбеђивање професионалне јавне управе и ефиканости и координираности свих сегмената законодавства и политичке власти. Све то мора да буде у складу с потребама ове државе и максимално траснпарентно. Кључ је у посвећености националном интересу, континуитету, стратешком планирању и предвиђању које се заснива на врхунском научном и обавештајном раду.

 

Интересује ме