Политичка организација

Програм

Политика је служење

Унутрашња политика

Спољна политика и савези

Круна

Политика према Србима у региону и дијаспори

Култура, просвета, вера и идентитетска политика

Национална безбедост и правда

Спречавање криминала и обнова правног поретка

Породица као темељ живота

Жене

Демографска политика

Развој савремене инфраструктуре и комуникација

Децентрализација државе, развој региона и општина

Обнова српске економије и финансија

Наука и технологија

Енергетска политика и енергетска безбедност

Одрживи развој, заштита животне средине и очување ресурса

Здравствена политика

Социјална политика и треће доба

Квалитетна храна, пољопривреда и сеоски развој

Омладина, спорт и превенција деликвенције