Политичка организација

Председништво

Дрaгaнa ЂУКОВИЋ

Дрaгaнa ЂУКОВИЋ

Дрaгaнa Ђуковић je рoђeнa 1980. гoдинe у Нoвoм Сaду, гдe je и oдрaслa, зaвршилa шкoлу и стeклa брojнe приjaтeљe и мнoгe пoслoвнe и привaтнe успeхe.
Дугo гoдинa je рaдилa кao рaдиjски спикeр и нoвинaр, дa би кaсниje пoстaлa нoвинaр и урeдник Нoвoсaдскe тeлeвизиje. Вoдилa je eмисиjу „У цeнтру“ кoja je имaлa дoстa успeхa, jeр сe бaвилa грaдским, нoвoсaдским прoблeмимa и тeмaмa, aли и пoлитичким дeшaвaњимa у Нoвoм Сaду. Свoje знaњe и дугoгoдишњe искуствo искoристилa je кaсниje у пoлитици.

Билa je oсoбa зaдужeнa зa oднoсe сa мeдиjимa у jeднoj пoлитичкoj стрaнци у Нoвoм Сaду, гдe кaсниje пoстaje члaн Прeдсeдништвa стрaнкe и Гeнeрaлни сeкрeтaр.

Oд мaja 2012. гoдинe je пoслaник у Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Србиje.

Удaтa je и сa супругoм Влaдoм има ћерку Неду.

Проф. Др Бранимир ЈОВАНОВИЋ

Др Бранимир ЈОВАНОВИЋ

Др Бранимир Јовановић је рођен 1955. у Београду где је завршио основну школу,  гимназију и Машински факултет.  Магистрирао је историју и филозофију науке на Филозофском факултету у Загребу и докторирао на Машинском факултету у Београду са темом ”Теслин допринос методологији истраживања у машинству”. До 2000. године радио је у Музеју Николе Тесле, на различитим истраживачким пословима а последње четири године као директор.

Од 2000. до данас бавио се развојем пројеката из области обновљивих извора енергије, популаризацијом  зелене енергије у Србији а предавао је и одрживи развој на Факултету за примењену екологију. Основао је 2006.  невладину организацију Центар Тесла са циљем промоције Теслине доктрине и идеја истинске одрживости. Аутор је више десетина стручних, научних и популарних публикација. Најзначајнија му је монографија ”Никола Тесла – дух, дело, визија”.

Проф др Милан ГАЛОГАЖА

Проф др Милан ГАЛОГАЖА

Милан (Петра) Галогажа, рођен је 25. децембра 1941. године. Дипломирао је из области прехрамбених технологија на Пољопривредном факултету Универзитета у Сарајеву, као и на Економском факултету Свеучилишта у Загребу где је 1979. одбранио магистарски рад, а на истом 1982.  и докторску дисертацију на тему: “Компаративни маркетинг социјалистичких система самоуправне и централистичке привреде с посебним интересом за унапређење извозне политике у те земље”.

 Аутор је 75 научних и стручних радова, 20 студија, као и и бројних истраживања тржишта, инвестиционих пројеката и стратегија.

Објавио је 235 стручних књига, од чега 65 универзитетска уџбеника, 35 реферата на стручним симпозијумима и конгресима, 30 полемика и критичких приказа и 3 монографије.

Редовни члан (академик) Међународне академије природних и хуманитарних наука кнежева Шчербатових Москва – председник одељења јужнословенских и средњоевропских народа, као и Међународне академије енергоинформационих наука Москва и Технолошко-менаџерске академије Србије.

Потпредседник је Удружења за маркетинг источноевропских земаља, Генерални секретар Југословенског удружења за маркетинг, Главни секретар Удружења за маркетинг Хрватске и члан редакције часописа “Маркетинг”, гласила Југословенског удружења за маркетинг.

Поседује богато радно искуство како у земљи, тако у иностраству:

2012 – помоћник градоначелника Новог Сада
2009 – 2012. саветник за средњевропска питања ректора Југо-Западног државног универзитета Курск, Руска Федерација
2004 – члан Управног одбора Лукоил – Беопетрол нафтна компанија Москва – Београд
2003 – члан Управног одбора Паневропског универзитета Бања Лука
2001 – 2004 редовни професор Факултета техничких наука универзитета Нови Сад: изборни предмети Технолошка предвиђања, Предузетништво и Маркетинг
2000 – 2003 редовни професор Економски факултет универзитета у Бања Луци; Изборни предмети: Маркетинг и Међународни маркетинг
1988 – 1989 ванредни професор Економског факултета универзитета у Новом Саду; изборни предмет: Међународни маркетинг
1999 – 2003 редовни професор Пољопривредни факултет универзитета у Новом Саду – изборни предмет на последипломском студију Извозни маркетинг
2002 – 2007 редовни професор Паневропски универзитет Бања Лука Изборни предмети основне студије: Контрола и ревизија тржишног пословања, Кризни менаџмент, Услужна економија, Изборни предмети последипломске студије: Мундологија1995 – 1999 – консултант и саветник: Србија, Република Српска, Македонија
1991 – 1995 – консултант и саветник: Руска Федерација, Казахстан, Украјина; директор представништва Петрал Грац/Аустрија у Москви; директор представништва Трговачко-индустријске банке Грац/Аустрија у Москви
1982 – 1991 – члан Пословног одбора (потпредседник) за маркетинг СОУР Цибона Загреб
1978 – 1982 – директор Автотехна Љубљана, – заступник фими Bosch, General Motors, Opel, Fiat, Phillips, Canon, RCA, itd.
1977 – 1978 – трговачки представник при амбасади СФРЈ у Берлину/Немачка Демократска Република
1973 – 1977 – трговачки представник при амбасади СФРЈ у Прагу/Чехословачка
1969 – 1973 – директор спољне трговине, помоћник генералног директора, потпредседник за маркетинг – Југотурбина Карловац
1965 – 1969 – преводилац, заступник бродског простора, Беч, Хамбург, Загреб.

Говори Немачки, енглески и руски. Живи у Сремској Каменици, ожењен је и има троје деце

Милорад ВУКАШИНОВИЋ

Милорад ВУКАШИНОВИЋ

Милорад Вукашиновић је рођен 25. новембра 1967. у Беранама (Црна Гора). Српске је националности. Дипломирани је правник (од 1991). Новинарством је почео да се бави 1992. године када је почео да објављује прве текстове у “Индексу” – гласилу студената Универзитета у Новом Саду.

Од 1992. почео је да ради у редакцији Информативног програма Телевизије Нови Сад. Обављао је послове новинара – сарадника, новинара – репортера, новинара – коментатора и помоћника главног и одговорног уредника Информативног програма. Од 1994. до 1998, поред редовних послова у Информативном програму, био је уредник емисије а затим и редакције Градског програма Телевизије Нови Сад (Новосадске разгледнице и Јутарњи програм). Од октобра 1998. године био је в.д а затим од јануара 2000. одговорни уредник “НС плус” канала ТВ НС. Фебруара 2000. године смењен је с места уредника “НС плуса”, одлуком тадашњег генералног директора РТС Драгољуба Милановића.

Данас уређује и води серијал разговора под насловом “О свему помало са…” на Телевизији “Мост” у Новом Саду.

У периоду 2003-2011. објавио је четири књиге – критичке студије о актуелним политичким и друштвеним појавама, које код нас и у свету обликује процес глобализације. То су књиге: Суочавања – изабрани разговори (2003); Тренутак истине (2006); У тамном срцу епохе (2010); Рат за душе људи (2011). Повремене анализе и огледе објављује на интернет сајтовима “Видовдан”, “Нова српска политичка мисао”, “Нови стандард” и “Српска аналитика”.

Маја 2012. недељник “Печат” објавио му је интервју у два дела с академиком Чедомиром Поповом (тадашњим председником Матице српске). За наш најстарији књижевни часопис Летопис Матице српске, написао је више приказа књига других аутора.

Запослен је у Матици српској – на пословима вишег стручног сарадника (редактора) у оквиру Српског биографског речника, једног од капиталних пројеката Матице српске и наше науке. Скупштина града Новог Сада јула 2013. године именовала га је за члана Комисије за представке и предлоге. Добитник је Годишње награде РТС за уређивање емисије Јутарњи програм ТВ НС (1998). Са супругом Маријом у браку је од 1993. године и има троје деце: Николу (студент Факултета техничких наука, 18), Милоша (14) и Милицу (5).

Бојан ПАНАОТОВИЋ

Бојан ПАНАОТОВИЋ

Бојан Панаотовић је рођен 1974. године у Новом Саду где је завршио основну школу. Гимназију је завршио у Сремским Карловцима а Филозофски факултету Новом Саду као дипломирани професор социологије. У краћем периоду предавао је социологију у једној гимназији у Новом Саду, а био је и асистент на предмету Криминологија са социјалном патологијом на Филозофском факултету у Новом Саду.

Од 2000-те године уредник је и водитељ емисије “Екстреми” која је угостила најеминентније личности политичког и друштвеног живота земље као и многе угледне госте из региона. О емисији “Екстреми” позитивне критике писали су Богдан Тирнанић, Душко Богдановић и Александар Жикић. Најпознатији дисидент Титове Југославије, после Ђиласа, Михајло Михајлов, уживо је пред стотинама хиљада гледалаца окарактерисао емисију “Екстреми” једном од “најслободнијих трибина у Србији”. Према пиплметарским истраживањима гледаности од 2000-те до данас, ова емисија представља једну од најгледанијих емисија овог типа у Војводини. Омладинска мрежа Хелсиншког комитета у Србији у свом истраживању из 2005-те године које је у интегралној верзији објављено на интернету оцењује ову емисију суперлативима констатујући да је готово по свим параметрима квалитетнија од тада најпопуларније политичке ТВ емисије – “Клопке”.

Бојан Панаотовић је аутор пет књига из области прозе и есејистике од којих је најпознатија “Књига о Џонију” – есеј о Џонију Штулићу који је доживео четири издања. Његове књиге рецензирали су академик Никола Милошевић, проф.др Слободан Жуњић, проф.др Драган Коковић, Војислав Деспотов и други угледни интелектуалци.

Аутор је стручних радова из области социологије.

Предајући социологију гимназијалцима 1999-те године, између осталих, подвргао је критици познатог новосадског кантаутора називајући делове његове поезије регионалним шовинизмом што је изазвало буру у јавности и подршку великог дела генерације ученика којој је предавао као и многих јавних личности док је, с друге стране доживео нападе и осуде дела тадашње аутономашке сцене и неких медија.О овом случају писала је готово сва тадашња југословенска штампа.

Ожењен је, отац двоје деце.

Чланство у Трећој Србији је његов први политички ангажман.

мр Живко ЋУРЧИЋ

Др Живко ЋУРЧИЋ

Живко Ћурчић је рођен 25. децембра 1981. године у Новом Саду. Завршио је гимназију „Јован Јовановић Змај“ у родном граду 2000. године. Након завршене гимназије похађао је студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, смер ратарство и повртарство. Дипломирао је 7. октобра 2004. године са просечном оценом 9,35.
На постдипломским студијама смер генетика и оплемењивање биљака је положио све испите са просечном оценом 9,29. Магистарски рад под називом „Утицај извора отпорности према ризоманији на комбинационе способности и квантитативна својства шећерне репе“ је одбранио 2008. године, на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду. Докторску дисертацију „Генетичка дивергентност и комбинационе способности мултигермних опрашивача шећерне репе“ одбранио је 27. фебруара 2014. године на истом факултету.
Живко Ћурчић је добитник награде Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској години 2003/2004. Као стипендиста Министарства науке и заштите животне средине од 2005. године учествовао је на пројекту „Оплемењивање и биотехнологија у функцији повећања генетског потенцијала шећерне репе“. Од 2007. године је запослен у Институту за ратарство и повртарство – Нови Сад, у Одељењу за шећерну репу, на позицији оплемењивача шећерне репе. Од 2013. године налази се на позицији руководиоца одељења за шећерну репу.
Као аутор или коаутор учествовао је у објављивању преко 30 научних и стручних радова на скуповима у земљи и иностранству и у научним часописима, од тог броја, пет радова је објављено у међународно признатим часописима. Аутор је монографије „Оплемењивање шећерне репе на отпорност према ризоманији“.
У области пољопривреде практично знање је стицао и на породичном газдинству на Ченеју, већ више од једне деценије, бавећи се ратарском и сточарском производњом.
2006. године је учествовао у програму Народне канцеларије Председника Републике Србије, „1000 младих лидера“. Добровољни давалац крви је био више од 20 пута.
Говори енглески језик. Ожењен је Наташом, има два сина, Новака и Николу. Живи у породичној кући на Ченеју.

мр. Горан СЕЧУЈСКИ

Мр Горан СЕЧУЈСКИ

Горан Сечујски је рођен 1976. године у Сомбору, где је завршио основну и средњу школу. На Економском факултету у Суботици стекао је звање магистар економских наука, област маркетинг.

Има 11 година радног искуства, од чега је највећи део провео у банкарском сектору, радећи на пословима са становништвом и привредним субјектима, те као руководилац филијала у више банака. Радио је и као стручни сарадник у локалној пословној школи, те као менаџер продаје за територију Војводине у једном домаћем предузећу.

Био је уредник онлајн часописа посвећеног предузетништву у Србији, а на тему предузетништва и менаџмента написао је неколико стручних радова. Држао је предавања из области франшизинга, а 2008. године захваљујући његовој иницијативи, Србија је била међу више од 70 земаља света које су те године прославиле другу по реду Глобалну недељу предузетништва.

Успехом сматра сваку животну и пословну ситуацију у којој су сви на добитку, а неуспеха се не стиди, већ их сматра доприносом да се буде бољи.
Од 2002. године живи и ради у Новом Саду. Ожењен је и има једног сина.

Сунчица МАРКОВИЋ

Сунчица МАРКОВИЋ

Сунчица Марковић је рођена 1980. године у Сарајеву. Од 1992. године живи у Новом Саду, где је завршила основну и средњу школу. На Академији уметности у Новом Саду стиче диплому академског сликара, у класи проф. Душана Тодоровића.

До сада је имала две самосталне изложбе, учествовала је на више групних изложби и ликовних колонија. Радно искуство је стицала у просвети  као наставник ликовне културе у периоду од 2008. до 2013. године и као самостални уметник бавећи се дизајном, сликарством, иконописом и примењеном уметношћу.

Тренутно обавља функцију одборника  и председнице Савета за културу у Скупштини града Новог Сада.

Мирослав ИЛИЋ

Мирослав ИЛИЋ

Мирослав Илић је рођен 1. јула 1981. године. У Новом Саду је завршио основну музичку школу „Исидор Бајић“ (1991-1996) и гимназију „Светозар Марковић“ (1996 – 2000). Стекао је звање професора историје, након што је дипломирао општу и националну историју на Филозофском факултету, Универзитета у Новом Саду. 

Радио је у “Дујомил” д.о.о. за производњу, трговину и услуге као агент продаје, у Радиодифузној установи Војводине – Радио програм, као новинар сарадник у научно-образовном програму, као програмски директор у НВО “Центар за савремену едукацију”. Затим као професор историје у Првој приватној гимназији „Олимп“ и Средњој пословно-менаџерској школи. Предавао је историју и у новосадском Регионалном центару за таленте.

Обавља функцију Заменика председника Скупштине града Новог Сада. Такође је председника скупштинске Комисије за односе са верским заједницама.

Учесник је више курсева, семинара и конференција: „Радна етика у Србији“ у организацији Центра за савремену едукацију (април 2007); PR – Односи с јавношћу (фебруар 2008), Конференција о друштвено-одговорном пословању и одрживом развоју (март 2008); Конференција за младе политичке лидере и професионалце Србије „прикључи се“ (април 2008); „Oбразовање код нас и у свету“ у организацији Центра за савремену едукацију (август 2008); Менаџмент HR, Пословна култура (јануар 2009); Научни сарадник Српског биографског речника (2010). Одличан је познавалац енглеског и словеначког језика.

Ожењен.

Горан Миленковић

Горан МИЛЕНКОВИЋ

Горан МИЛЕНКОВИЋ је рођен 1987. године у Новом Саду, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду на одсеку Архитектура и стекао звање дипломирани инжењер архитектуре. Апсолвент је на Мастер академским студијама на Факултету техничких наука у Новом Саду на студијском програму Архитектура и урбанизам. Пише и пројектује Мастер рад на тему Савремена интерпретација традиционалне војвођанске куће изграђене од бала сламе.

Од 2001. године преко студентских задруга и личног ангажовања радио најразличитије послове у више десетина предузећа и производних погона. Имао задужења од физичког радника до организатора рада више десетина људи.

Током 2010. године боравио и радио на Аљасци у фабрикама за прераду и дистрибуцију лососа и на тај начин учествовао у раду и организацији пословања америчких компанија.

Исте године учествовао на Салону архитектуре у организацији Друштва архитеката Новог Сада.

Од 2013. године је редован члан Друштва архитеката Новог Сада.

Јуна 2014. године изабран је за Председника Градског одбора Треће Србије у Новом Саду. Одборник је у скупштини Града Новог Сада.

Рекреативно и редовно се бави спортом.
Воли државу Србију и труди се да ту љубав доказује.

 

Митар ШОБОТ

Митар ШОБОТ

Митар Шобот, је рођен 29. априла 1982. године. На Факултету техничких наука у Новом Саду стекао је високо образовање на основним студијама из области електротехнике и рачунарства, усмерење Енергетска електроника и електричне машине, као и високо образовање и академски назив мастер из области Електротехнике и рачунарства.

Радио је као приватни предузетник, област рада: електроенергетске и телекомуникационе инсталације и уређење ентеријера; у “Линеал НС” д.о.о. на позицији пројектанта. Вредан упоран и самоиницијативан, систематичан у постављању циљева, са добрим осећајем за процењивање и истрајношћу у реализацији. Поседује знање из области израде пројеката техничке документације за електроенергетске системе.

Дуго година се бави друштвеним активизмом, организовао је трибине и јавне расправе, учествовао у писању пројеката и каснијој реализацији пројектних активности. Организовао хуманитарне активности.

Јуна 2014. године изабран је за Председника Градског одбора Треће Србије у Новом Саду.

Одборник је у Скупштини града Новог Сада.

Ожењен.

Радован МИЛОВАНКИЋ

Радован МИЛОВАНКИЋ

Радован Милованкић, рођен је 5. априла 1966. године у Котору. Основну и средњу школу завршио је у Херцег Новом. Дипломирани је индустријски менаџер и мастер информатичког менаџмента.

Дуго година је радио као успешан предузетник. Године 2007. биран је за народног посланика у Скупштини Србије, а 2008. године постаје заменик градоначелника Града Крушевца.

Активно се бави политиком од 1992. године, организује бројне политичке одборе, учествује у великом броју изборних кампања, организује и руководи Извршним одбором једне политичке странке. Учествовао је у раду скупштинских одбора Народне скупштине Републике Србије, руководио и организовао рад Градског већа Града Крушевца, и Градског савета за елементарне непогоде.

Ожењен је и отац две ћерке.

Сава САЈКО

Сава САЈКО

Сава Сајко је рођен 1983. године. Живи у Београду. Спор, напоран и упоран – пензионисани је репрезентативац Србије, СЦГ и СР Југославије у триатлону. Бави се екстремним спортовима и спортовима екстремне издржљивости у свим областима друштвеног и духовног живота.

Са дипломом Филозофског факултета у Београду, одличним познавањем енглеског и француског језика и десетогодишњим искуством у области новинарства, филмске и телевизијске продукције – политички се самовољно ангажовао 2013. године.

Све је ово само још један маратон који треба издржати…

Давор Переула

Давор ПЕРЕУЛА

Давор Переула рођен je 12.децембра 1985. године у Зрењанину.

Основну школу завршио је у месту Јаша Томић, а средњу електротехничку школу „Никола Тесла“ у Зрењанину.

 Дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду. Завршио је петогодишње интегрисане основне и мастер студије (311 ЕСБП) на департману за Саобраћај, смеру Поштански саобраћај и телекомуникације. Стекао је звање Мастер инжењер саобраћаја. Професионално оријентисан на област телекомуникација.

 Од 2004. године друштвено је активан. Један је од оснивача Студентске уније Факултета техничких наука Нови Сад као и Удружења грађана Обнова. Припремао и организовао трибине, културне догађаје, хуманитарне акције итд.

 Професионална искуства стицао је радећи као предавач у приватној школи рачунара, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Факултету техничких наука, Агенцији за праћење и анализу медијског садржаја у Србији, РУВ – Радио-телевизија Војводине (ПЈ Техника ТВНС, Центар за информационе технологије, ИТ сектор), ЈКП Информатика (Огранак за телекомуникационе технологије).

 Усавршавао се у областима управљања пројектима, инвестициони пројекти, IP телефонија. Учествовао на стручним скуповима из области информационих технологија и телекомуникација.

 Изабран 2012. године од Скупштине Града Новог Сада за председника Управног одбора Културног центра Новог Сада.

 Дуги низ година успешно се бавио спортом. Био је првак Савезне Републике Југославије у каратеу.

 Жеља му је да се друштво у Србији заснива на синергији традиције и модерног.

Маја ФАМИЛИЋ

Maja ФАМИЛИЋ

Maja Фамилић је рoђeнa 15. фeбруaрa 1973. гoдинe у Нoвoм Сaду, гдe и дaнaс живи сa супругoм и двoje дeцe. Oснoвнo и срeдњe oбрaзoвaњe зaвршaвa у Нoвoм Сaду 1991. гoдинe. Висoку шкoлу струкoвних студиja зa oбрaзoвaњe вaспитaчa у Нoвoм Сaду уписуje 2009. а диплoмирaлa је 2012. гoдинe. Диплoмирaни је струкoвни вaспитaч, пeсник и сликaр. Истe гoдинe уписуje Aкaдeмскe студиje нa Пeдaгoшкoм фaкултeту у Сoмбoру. У фeбруaру 2011. гoдинe дoбиja сeртификaт o пoлoжeнoj Шкoли рoмoлoгиje нa Филoзoфскoм фaкултeту.

Рaди кao мeнтoр eдукaтивних ликoвних и eкoлошких рaдиoницa у сфeри инклузивнoг oбрaзoвaњa у Бeoчину пoд пoкрoвитeљствoм фoндaциje „РПOИНT“ из Вeликe Бритaнијe.

Прву збирку пoeзиje „Ћуп Нaдaњa“ издaje 2009. гoдинe / aутoрскo издaњe. Другу збирку пoeзиje „Ћуп нaдaњa / Кхoрo Aжућaримaскo“ двojeзичкo издaњe нa српскoм и рoмскoм jeзику издaje 2011.гoдинe / издaвaч пoкрajинскa Кaнцeлaриja зa инклузиjу Рoмa. Пoeзиjу прeвeлa сa српскoг нa рoмски jeзик – стручнa литeрaтурa: „Прaвoпис рoмскoг jeзикa“ aутoр прoф. др Рajкo Ђурић; „Рoмeнгo Aлaвaри“ aутoр Рaдe Ухлик. Збиркe сe нaлaзe и у библиoтeци Рoмe. В Културзeнтрум у Кeлну (Нeмaчкa) и у Цeнтрaлнoj библиотeци у Хaгу. Учeствовала je нa мнoгим културним мaнифeстaциjaмa, пeсничким мaрaтoнимa и пeсничким кoнкурсимa ширoм зeмљe.

Приређује сaмoстaлне излoжбе у Нoвoм Сaду, Бeoгрaду и oкoлним грaдoвимa. Била је оргaнизaтoр мултимeдиjaлнe свeчaнoсти пoвoдoм Meђунaрoднoг прaзникa „Дeчиja нeдeљa“ 2012. гoдинe, у сaрaдњи сa Културним цeнтрoм oпштинe Бeoчин.
Члaницa Умeтничкoг удружeњa “НС – AРTИК” – Удружeњe мултимeдиjaлних умeтнoсти, културe и инoвaциje. Учeствуje нa стaлним сaзивимa ликoвних кoлoниja, JУНИС и JУЛИС. Aктивисткињa нa мнoгим прojeктимa кojи имajу зa циљ зaштиту и унaпрeђeњe културe кao и aфирмaциjу и мeдиjскo oписмeњaвaњe oсeтљивих групa. 
Вoлoнтeрски рaд сa дeцoм рoмскe нaциoнaлнoсти и jeдaн oд aктeрa Жeнскoг aктивизмa. Упрaвитeљкa је нeпрoфитнe фoндaциje “ Нoмaдик” 

Нa мeђунaрoднoм књижeвнoм кoнкурсу „Бaнaтскo пeрo“ у Житишту 2012. пeсмa „Дoм бeз имeнa“ je изaбрaнa зa oбjaвљивaњe у зaвршнoм збoрнику.
Нa књижeвнoм кoнкурсу „Сиja књигa мajкe Aнгeлинe“ 2012., прoсвeтнe зajeдницe oпштинe Сeчaњ (КПЗ) и Бaнaтскoг културнoг цeнтрa из Нoвoг Mилoшeвa (БКЦ) пeсмa „Кaтeдрaлa опojнoсти“ (E Кхaнгирaкo Maтaрипe) je изaбрaнa зa oбjaвљивaњe у збoрнику.

Прoмoциje и излoжбe:
2010. Свeтски дaн пoeзиje – библиoтeкa – гaлeриja ,,Брaнкo Mиљкoвић,, Бeoгрaд
2010. Пoeтскo вeчe,ликoвнa мини излoжбa – библиoтeкa ,,Ђурa Дaничић,, Нoви Сaд
2011. Сajaм књигa, MИНИСTAРСTВO ВEРE И ДИAСПOРE ( ФРAНЦУСКA), Бeoгрaд
2012. Прoмoциja збиркe и ликoвнa излoжбa – Грaдскa библиoтeкa, Нoви Сaд
2012. Прoмoциja збиркe и излoжбa сликa – Висoкa шкoлa зa oбрaзoвaњe вaспитaчa, Нoви Сaд
2012. Прoмoциja збиркe и излoжбa сликa – библиoтeкa ,,Борислaв Пeкић,, Бeoгрaд
2012. Mултимeдиjaлнa свeчaнoст пoвoдoм мaђунaрoднoг прaзникa ,,Дeчиja нeдeљa,, – Културни цeнтaр oпштинe Бeoчин
2012. Свeчaни хoл Влaдe Вojвoдинe, Нoви Сaд
2012. Излoжбa мoзaикa “ Дeчиje крeaтивнe кoлoниje OШ “Ђурa Дaничић”
2012. Излoжбa сликa, КЦ Бaчки Пeтрoвaц
2013. Прoмoциja збиркe пeсaмa и групнa излoжбa у Шaбaчкoм пoзoришту, Шaбaц

Марко Теслић

Марко ТЕСЛИЋ

Марко Теслић, рођен је 1983. године у Апатину. Основну школу завршио у Пригревици, затим гимназију  у Апатину, након чега уписује основне студије на Високој Школи из области информатике, где стиче звање информатичара. 2004. – 2005. одлази на одслужење војног рока у војску, тада још увек, Србије и Црне Горе, у 12.батаљон војне полиције.

По повратку из војске уписује и Економски факултет на коме остаје неко време да ради као координатор за информатику и информатичко описмењавање студената у оквиру ECDL програма. Радио као предавач и на Факултету за услужни бизнис и држао обуку за запослене у неколико других институција. Од 2010.године улази у приватни сектор, када  отвара  сопствену  фирму. Учествовао у разним хуманитарним акцијама, као и културним дешавањима, за шта је добио бројна признања. Члан више различитих удружења.

 

Иван ПАВЛОВИЋ

Иван ПАВЛОВИЋ

Иван Павловић (27) је апсолвент новинарства и друштвени активиста. Професионална искуства стицао је и стиче кроз медије, маркетинг и издаваштво.

Иако рођен и одрастао у Земуну себе сматра Шумадинцем. Данас када српска села изумиру са поносом и преданошћу помаже родитељима у одржавању породичног имања на падинама Опленца и тако наставља богату породичну традицију узгајања воћа и винове лозе.

Монархиста коме је одлично познавање прве две помогло да одабере Трећу Србију.

Ненад РАДАКОВИЋ

Ненад РАДАКОВИЋ

Ненад Радаковић, рођен је 6. октобра 1976. године у Београду. Ту је завршио основну школу, а потом се сели у Стару Пазову. Отац му је био предузетник, а мајка професор енглеског језика у пензији. Прекретница у животу је била 1991. година када му умире отац.

Могло би се рећи да већ од шеснаесте године уз мајчину помоћ преузима бригу о фирми коју му је оставио. Тај посао ради и данас и својим највећим пословним успехом сматра успешно очување делатности, што није било лако. Фирма се  бави производњом машинских делова од метала и пластике. У Старој Пазови је завршио гимназију, затим уписао Правни факултет Универзитета у Београду али га није још завршио. Био је солидан кошаркаш у локалном КК “Стара Пазова”, 2003. године одслужио војску и оженио се.

Ове године прославиће десетогодишњицу брака. Има осмогодишњег сина.