Политичка организација

Потпредседници

Милош НИКОЛИЋ

Милош НИКОЛИЋ

Милош Николић – рођен 6. октобра 1988. године у Крагујевцу, тренутно живи и ради у Лапову. По занимању дипломирани правник.

Тренутно је одборник у Скупштини општине Лапово, где обавља и функцију председника Савета за младе, а уједно је и координатор Канцеларије за младе.  У току школовања више пута награђиван за постигнуте резултате. Током студија активно се бави друштвено – политичким радом.

Један је од оснивача Удружења младих Лапова, организације која се активно бави побољшањем положаја младих у Лапову. Учесник је и творац више едукативних семинара и радионица, хуманитарних акција.  Чврсто верује да ће генерације које долазе повести Србију у плодну будућност. Говори немачки и енглески језик.

др Нада ТАПШ

Др Нада ТАБШ

Нада Табш, рођена је 1950. године у Сремској Митровици. Основно и средње образовање завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Институту за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, а магистрирала и докторирала на Медицинском факултету Универзитета у Београду.

Запослена је дуги низ година у Клиничком центру Војводине на гинеколошко-акушерској клиници као шеф лабораторије  за вантелесну оплодњу. Предавач на Институту за биологију на мастер студијама „Хумане репродуктивне биологије“. Аутор је великог броја научних радова и монографија из области асистиране хумане репродукције.

Представник Србије у Европском удружењу за стерилитет и фертилитет.

Пионир је вантелесне оплодње у Србији.

Мајка двоје деце и бака двоје унучади.

Мироје Јовановић

Мироје ЈОВАНОВИЋ

Мироје Јовановић је рођен 22. новембра 1979. године у Новом Саду. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2004. године. Мастер студије на истој образовној установи уписао је у новембру 2008., а звање Мастер права стекао у мају 2009. године, са одбрањеним радом у области заштите права конкуренције у праву ЕУ, на теми „Одређивање релевантног тржишта за потребе примене члана 82. УЕЗ у пракси Суда ЕЗ“.

Од априла 2004. године до маја 2006. године обављао адвокатско-приправничку вежбу у адвокатској канцеларији. У јуну 2006. године положио правосудни испит, након чега је уписом у Именик Адвокатске коморе Војводине стекао звање адвоката и од тада се, без прекида, бавио адвокатуром у сопственој адвокатској канцеларији, све до момента именовања на функцију Помоћника Градоначелника Новог Сада.

Ужа стручна специјалност су му пореско и привредно право. Похађа докторске студије, приватно-правног смера, на Правном факултету Универзитета у Новом Саду.

Био је ангажован на судским споровима против АТП „Војводина“, као и у поступцима заштите оснивачких права Града и Републике у предузећу “Новосадски сајам” ад, “Лука Нови Сад” ад, “Слободна царинска зона” ад, као и у свим другим поступцима од интереса за Град.

Говори енглески језик.

Ожењен је и отац двоје деце.