Политичка организација

Политика према Србима у региону и дијаспори

Интересује ме

4300424546_e869a4931e_o


ПРОБЛЕМ:

Распадом Југославије скоро два милиона Срба одвојено је од Србије. Они данас живе у новим државама с великим бројем проблема, често с низом мера и пракси које их дискриминишу. Прогнаници, избеглице и интерно расељена лица још увек не могу у потпуности да остваре своја имовинска права. Економска основа опстанка Срба у тим државама јесте угрожена. Република Српска изложена је сталним притисцима. Српска дијаспора постоји на свим континентима, веома је бројна и представља велики ресурс за развој наше државе. Међутим, не зна се ни њен приближан број, ни њен стварни економски потенцијал, ни образовни профил. Њено разочарање и удаљавање је због укупног стања у држави све веће, а осећај припадности матици и потреба да се допринесе њеном развоју и модернизацији све мањи.

ЦИЉ:

Убрзати процес изградње и заокружења политике према Србима у региону. Јачати могућности економског, културног, просветног, верског и спортског живота Срба у крајевима где сада живе. Обезбедити им могућност секундарне здравствене заштите у Србији, као и школовање под истим условима као и за грађане Србије. Остварити циљеве записане у Закону о Србима у региону и дијаспори. Развити и у потпуности применити Споразум о специјалним везама између Србије и Републике Српске. Створити реалан преглед стања у дијаспори и активирати њене потенцијале. Привући инвестиције људи из дијаспоре. У сарадњи с великим компанијама креирати посебне програме за привлачење успешних повратника из иностранства.

МЕРЕ:

Вратити проблематику Срба из региона и дијаспоре на ранг министарства. У пуној мери развити институт двојног држављанства. Подстицати улагање домаћих предузећа у градове и средине у региону у којима Срби живе у знатном броју. Развијати све облике српских интеграција на овим просторима. У пуној мери подржавати све облике економских, инфраструктурних, енергетских и осталих европских интеграција који доприносе умањивању значаја граница и обезбеђују пуну слободу кретања нашем народу. Завршити оквирни попис дијаспоре. Направити реалне пописе академске заједнице, уметника и пословних људи у дијаспори и отворити им простор за повезивање с домаћим субјектима и за деловање у домовини. Јасније дефинисати и фокусирано помагати приоритетне пројекте које Србија подржава у региону и дијаспори. Проширити листу заједничких пројеката с Републиком Српском и реализовати их. Србија полако ствара своју нову политику према Србима из региона, и с тиме треба наставити у складу с важећим европским стандардима, борећи се посебно против њихове дискриминације и угрожавања у новим државама. То треба чинити и путем активних преговора с властима тих држава, али и директним помагањем српским заједницама да ојачају своје капацитете за опстанак. Политика према дијаспори је углавном, нажалост, остала на нивоу списка лепих жеља и најчешће је била у служби политичке манипулације.


Трећа Србија жели да се дијаспора сама, преко својих најбољих људи − у пуној мери активно укључи у стварање, али и спровођење такве политике. Дијаспора мора да постане један од актера на свеукупној домаћој сцени (политичкој, културној, образовној) без обзира на то што тренутно не живи у Србији.

 

Интересује ме