Политичка организација

Квалитетна храна, пољопривреда и сеоски развој

Интересује ме

3781349950_da6ebaf617_b


ПРОБЛЕМ:

Србија је земља природно богата квалитетном земљом, водом и сортама биљака и животиња. А реалност су несташице млека и меса, једна од највиших цена хране у Европи, разорен сточни фонд, небрига о пољопривредном земљишту, уништено задругарство, несигурност и нестабилност, што je све довело до очајног положаја српског сељака и пољопривредника. Закон о забрани ГМО не спроводи се адекватно. Притисци страних компанија на неадекватно политичко руководство могу уродити увођењем ГМО на мала врата, што би имало разорне последице по укупно здравље грађана и околине.

ЦИЉ:

Опоравак српске пољопривреде као стратешке гране и као шансе за развој уз изградњу прехрамбене индустрије. Спречавање депопулације руралних средина уз обнову пољопривреде и развој сеоског туризма. Повећање удела сточарства у укупној пољопривредној производњи. Заштита пољопривредног земљишта и његово очување у домаћем власништву. Брендирање српске пољопривреде као произвођача здраве квалитетне хране. Унапређење задругарства као производне и духовно-културне идеје. Јачање улоге робних резерви и спречавање несташица, као и радикалних варирања у ценама и понуди хране. Повећање површина које се наводњавају. Одбрана Србије као простора без ГМО.

МЕРЕ:

Издвајање већих средстава за пољопривреду, минимум 5% буџета. Доношење нових закона о земљишту, о задругама и о безбедности хране. Строжа контрола увоза и система производње и прераде хране како би се спречиле малверзације. Промена система доделе субвенција, с посебним нагласком на субвенцију квалитета производње (органска производња и сл), а не на хектаре засејаних површина. Активирање система јавних складишта и робних резерви. Обезбеђивање повољних кредита за покретање сточарских фарми. Пооштравање и стриктна примена Закона о забрани гајења ГМО у Србији и брендирање Србије као простора без ГМО. Подстицање сеоског туризма и обнова квалитета живота на селу. Подстицање улагања у системе за наводњавање како би се повећао број хектара под заливним ситемима, уз покретање низа јавних радова с циљем обнове каналске мреже за наводњавање и одводњавање земљишта. Субвенционисање камата на пољопривредне кредите како би фармери могли лакше да дођу до неопходних новчаних средства.


Трећа Србија сматра да постављене циљеве Србија може достићи у релативно кратком временском периоду, 3 до 4 године, уколико би људи на челу Министарства пољопривреде и трговине рационално трошили новац својих пореских обвезника, робне резерве редовно пратиле кретања на тржишту пољопривредних производа и правовремено интервенисале у откупу или продаји производа. Сматрамо да би уз горе наведене механизме омогућили и великим пољопривредним системима и породичним пољопривредним газдинствима сигуран пласман производа и њихов даљи напредак. Стварањем повољних услова, односно сигурности и стабилности – на тржишту пољопривредних производа били би задовољни и произвођачи и потрошачи, а пољопривреда би, захваљујући сталном расту цена хране на светском тржишту, уз развој других сегмената – омогућила и опстанак српског села.

 

Интересује ме